مثال تابع if

  • علم و دانشنحوه استفاده از تابع IF در اکسل + مثال

    نحوه استفاده از تابع IF در اکسل + مثال

    سینتاکس تابع if در اکسل =IF (logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) آرگومان ها برای تابع if در اکسل logical_test – یک مقدار یا عبارت منطقی که می تواند به عنوان TRUE یا FALSE ارزیابی شود. value_if_true – [اختیاری] مقداری که باید هنگام ارزیابی logical_test به TRUE برگردانده شود. value_if_false – [اختیاری] مقداری که باید هنگام ارزیابی logical_test به FALSE برگردانده شود. تابع IF برای اجرای یک تست منطقی استفاده می شود و بسته به درست یا نادرست…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا