پشتیبانی از SFTP و پروتکل های SCP بیش از SSH-1 و SSH-2 و پروتکل ساده ی FTP

دکمه بازگشت به بالا